Tjenester for privatpersoner

Få profesjonell trygghet

Vi tilfører profesjonell håndtering som sikrer tillit og trygghet for dine private eiendomstransaksjoner.

Unngå feiltrinn i dine private transaksjoner. Vi støtter deg.

For deg som allerede har inngått avtale om kjøp eller salg av eiendom uten eiendomsmegler, er det hensiktsmessig å benytte seg av en profesjonell mellommann for å sikre en trygg transaksjon. Formalisering av kjøpekontrakt som synliggjør den inngåtte avtalen er ett område det kan være lett å trå feil som privatperson. Vi bidrar med avtale som inneholder nødvendige instrukser om hvordan den videre prosessen skal foregå, med tanke på innbetaling, overtakelse, tinglysing og oppgjør.

Landsdekkende

Har salget funnet sted et annet sted i landet? Ved å benytte våre elektroniske løsninger kan vi foreta e-signering, e-tinglysing og videokonferanser ved behov, slik at vi kan løse oppdrag uavhengig av geografisk plassering.

Profesjonell håndtering

Med lovpålagt forsikring og bevilgning fra Finanstilsynet kan du være trygg på at dine oppgjør i høyeste grad håndteres profesjonelt. Som eiendomsmeglerforetak er Megleroppgjøret underlagt hvitvaskingsregelverket. Dette medfører at det stilles krav til oppdatert verdibekreftelse på eiendommen, utført av profesjonell part.

Vi ser frem til å bidra til at dine eiendomstransaksjoner går problemfritt. Se også hvilke konsulenttjenester vi tilbyr, og dra nytte av Megleroppgjørets omfattende erfaring for å løse dine eiendomsutfordringer

Få hjelp til kontraktsarbeidet!

Selge selv?

Ofte stilte spørsmål og svar

Jeg har solgt boligen min, hva gjør jeg nå?

Etter boligsalg er det viktig å sette opp kontrakt og tinglyse før oppgjøret foretas. Dette bistår vi gjerne med. Ta kontakt

 

Jeg har kjøpt bolig og banken krever at en eiendomsmegler som kan håndtere tinglysing og oppgjør på en trygg måte må hjelpe oss videre.

I Megleroppgjøret kan vi hjelpe dere med å sette opp kontrakt, tinglyse og foreta oppgjør for å gi deg og din bank den tryggheten dere trenger i handelen.

Hvilken informasjon må dere ha fra meg for å kunne utarbeide kontrakten og foreta oppgjøret?

Vi trenger informasjon om selve transaksjonen, som personalia på kjøper/selger, hva som er avtalt, kjøpesum, matrikkel, med mer. Vi vil gi dere mer spesifikk informasjon om hva vi trenger når vi kommer så langt.

Selger dere boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring?

Vi kan tilby boligselgerforsikring i de tilfeller hvor eiendommen ikke har vært markedsført privat og hvor det foreligger en nyere og godkjent boligsalgsrapport. Boligkjøperforsikring kan kun tilbys i de tilfeller selger har tegnet boligselgerforsikring. Det er flere restriksjoner. Vi sender derfor ut betingelsene til din informasjon etter ønske.

Håndterer dere e-tinglysing og e-signering?

E-signering og e-tinglysing benyttes i dag i de fleste saker. Det er kun unntaksvis at dokumenter signeres og tinglyses manuelt, men kan gjennomføres om ønskelig.

Innfrir dere alle pengeheftelsene i oppgjøret?

Vi innfrir normalt alle rene pengeheftelser som ikke skal følge eiendommen når vi foretar oppgjøret. Dette vil vi ta en nærmere gjennomgang på når vi påtar oss oppdraget.

Kan dere hjelpe til med å rydde i grunnboken, slette tinglyst forkjøpsrett, bruksrett og andre tinglyste erklæringer?

Vi besitter nyttig kunnskap om hvordan man sletter ulike heftelser. Sletting av rene pengeheftelser vil vi normalt håndtere ved oppgjør.

Hvor raskt kan dere sette i gang med oppdraget?

Normalt kan vi komme raskt i gang etter at nødvendig kundekontroll er gjennomført og oppdragsavtale mellom oss er signert.

Hva koster et kontraktsoppdrag hos dere?

Arbeidsmengden vil variere og dermed også prisen. Vi vil gi deg et pristilbud etter nærmere gjennomgang. Send oss en forespørsel!