Tjenester for advokater

Mer tid til kjernevirksomheten

Eiendomsoppdrag som ikke inngår i din kjernevirksomhet som advokat bistår vi gjerne med. Resultatet er trygghet og forutsigbarhet for dine klienter.

Håndter dine klienters eiendomstransaksjoner – effektivt.

Mange advokater har, som oss, konsesjon fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling. Ofte er derimot dette ikke kjernevirksomheten, og mange ønsker å konsentrere seg om andre oppgaver enn tinglysing, oppgjør, fradeling eller seksjonering.

Aksepter oppdragene – slipp jobben

Kanskje du som advokat ikke innehar den nødvendige konsesjonen, men likevel av og til får oppdrag som omhandler eiendomstransaksjoner? Da kan vi bistå med oppgjør og tinglysing etter at du har utarbeidet kontrakten. Vi kan da avtale direkte med klienten og utarbeide en tydelig oppgjørsinstruks.

Helhetlig håndtering

Uavhengig av oppdragets natur er trygghet og forutsigbarhet i eiendomstransaksjonen nøkkelord for dine klienter. Megleroppgjøret tilrettelegger dette for deg, gjennom å følge opp innbetalinger, tilby elektroniske overtakelsesprotokoller, oppgjørsskjemaer og ikke minst e-tinglysing i transaksjonens sluttfase. Når fullt oppgjør er innbetalt til vår klientkonto og signert protokoll er mottatt gjennomfører vi tinglysing, før oppgjør foretas etter avtale –trygt og effektivt.

All dokumentasjon blir arkivert i 10 år.

Har du varierende behov for bistand? Vurder gjerne våre konsulenttjenester.