Tjenester for eiendomsmeglere

Trygghet og forutsigbarhet

Du sikter etter gode resultater – konsekvent. Ved å tilføre vårt høye kompetansenivå og omfattende bransjeerfaring hjelper vi deg å treffe mål.

Vår spisskompetanse og brede erfaring gjør at vi skaper bedre resultater.

Dine fordeler

For eiendomsmeglere håndterer vi alle former for eiendomsoppgjør. Det er mange fordeler med å sette bort denne oppgaven. Når vi jobber dedikert med oppgjøret, kan din eiendomsmeglervirksomhet legge hovedinnsatsen på egne ekspertiseområder.

Med Megleroppgjørets høye servicegrad utføres oppgjørene med forutsigbarhet og trygghet – på en kostnadseffektiv måte. Resultatet er at våre felles kunder opplever raske, ryddige oppgjør der de får svar på alle sine spørsmål underveis. Det er et enkelt regnestykke som gagner alle involverte parter.

Ønsker du å innlemme din eiendomsvirksomhet i det enkle regnestykket? Da hører vi gjerne fra deg!

Lang erfaring og solid kompetanse

Vi har lang erfaring og solid kompetanse innenfor alle typer oppgjør:

  • Fast eiendom med og uten festeforhold
  • Borettslagsboliger
  • Aksjeleiligheter
  • Nybygg, både store og små prosjekter
  • Dødsbo/arveoppgjør
  • Tvangssalg
  • Aksjeselskap

Meglersystemer vi håndterer

 

Ofte stilte spørsmål og svar

Hva slags oppgjør kan dere håndtere?

Megleroppgjøret håndterer alle former for eiendomsoppgjør, på alle typer boliger, fritidsboliger, landbruk og næringseiendom, inklusive tvangssalg og prosjekt. Vi har også god erfaring med oppgjør av aksjeselskap.

Hvilke meglersystemer håndterer dere?

Vi har lang erfaring med Webmegler, Vitec Next og Webtop Stream, men kan også håndtere andre meglerverktøy.

Har dere et tilfredsstillende internkontrollsystem som inkluderer hvitvasking og GDPR?

Vi har jevnlig gjennomgang og oppdatering av vårt internkontrollsystem for å sikre etterlevelse av gjeldende regelverk og opprettholdelse av god kontroll. Rutiner rundt hvitvasking og GDPR er inkludert i systemet.

Hva inneholder tjenesten og hvilket prisnivå ligger dere på?

Straks eiendomsmegler har oversendt saken til oss elektronisk, vil vi følge opp innbetalinger, foreta tinglysing og oppgjør, og påse at etterarbeidet blir gjennomført innen rimelig tid før vi arkiverer saken. Vi sender dere gjerne et tilbud med en grundigere gjennomgang av rutiner og arbeidsoppgaver, så blir prisen satt etter avtale på servicenivå.

Håndterer dere e-tinglysing og e-signering?

I dag benyttes e-signering og e-tinglysing i de fleste saker. Det er kun unntaksvis at dokumenter signeres og tinglyses manuelt.