Eva Lisa Torkildsen
Eva Lisa er utdannet eiendomsmegler ved BI fra 1994 og har opparbeidet seg lang erfaring som fagansvarlig og daglig leder. Hennes solide faglige kompetanse omfatter alle typer oppgjør, kontraktsutforming for private og profesjonelle, samt seksjonering, fradeling og andre eiendomsrelaterte transaksjoner.

Eva Lisa Torkildsen

Eiendomsmegler MNEF/Partner Daglig leder

974 23 066 Linkedin
Gro K. Eide
Gro er utdannet eiendomsmegler fra BI Oslo i 1997. Etter ti års erfaring med boligsalg begynte hun hos oss. Siden har hun opparbeidet solid og bred kompetanse på kontrakt og oppgjør for utbyggere og private, oppgjør av eiendom solgt som AS, seksjonering, festeavtaler, erklæringer, rydding av grunnbok og stiftelse av sameier.

Gro K. Eide

Eiendomsmegler MNEF/Partner

926 12 590 Linkedin
Annette Lindhjem
Annette er utdannet eiendomsmegler fra BI Oslo i 1998. Som gründer av Megleroppgjøret har hun solid faglig kompetanse – spesielt knyttet til konsulentsaker. Hennes fagområder strekker seg fra eiendomstransaksjoner for utbyggere, private og der eiendomstransaksjonen skjer via AS, samt seksjonering, festeavtaler, erklæringer, rydding av grunnbok og til stiftelse av sameier.

Annette Lindhjem

Eiendomsmegler MNEF/Partner

920 49 438 Linkedin
Marianne Sørsdal
Marianne startet som oppgjørsmedarbeider hos oss i 2012, og har før den tid 12 års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen.

Marianne Sørsdal

Oppgjørsansvarlig

912 48 002 Linkedin
Henrik Aamann Hagebø
I 2018 begynte Henrik som oppgjørsansvarlig hos Megleroppgjøret, og som fagansvarlig fra 2021. Han er utdannet eiendomsmegler ved BI Bergen i 2017.

Henrik Aamann Hagebø

Fagansvarlig

912 48 003
Martine Skaara
Martine er utdannet eiendomsmegler ved BI Bergen. I Bergen arbeidet hun i seks år, før hun begynte som oppgjørsansvarlig hos oss i april 2021.

Martine Skaara

Eiendomsmegler MNEF

458 72 722 Linkedin
Henriette Karlsen
Henriette har arbeidet som oppgjørsmedarbeider hos oss siden 2020 og jobber parallelt med å fullføre eiendomsmeglerutdannelsen sin.

Henriette Karlsen

Oppgjørsansvarlig

912 480 000