Selge selv?

Få hjelp til kontraktsarbeidet!

Velger du å selge boligen privat, kan det være utfordrende å navigere i prosessen med kontraktsarbeid og oppgjør. Bekymret? Velger du bistand fra Megleroppgjøret, er vår oppgave sikre at alt går knirkefritt for seg.

Kontraktsbistand tilpasset deg

Vårt erfarne team hjelper deg med å utarbeide en solid kjøpekontrakt som tydelig regulerer alle avtalte betingelser mellom deg og kjøperen. Fyll inn skjemaet for å komme i gang – vi er klare til å bistå deg!

Slik gjør vi det enkelt for deg:

Vi sørger for at alle nødvendige dokumenter utstedes og signeres. Videre tar vi oss av kommunikasjonen med både selgers og kjøpers banker. Dersom det er tinglyste pantelån som hefter i eiendommen, håndterer vi innfrielse – og sørger for at kjøperens bank får tinglyst pant etter behov. Vi tar også ansvar for å sjekke at alle kommunale avgifter er oppdatert, samt å slette eventuelle andre heftelser.

Moderne og effektive metoder

Når fullt oppgjør er innbetalt til vår klientkonto sender vi ut en elektronisk overtagelsesprotokoll som fylles ut av begge parter. Dette er en viktig dokumentasjon som bekrefter at betalingen er mottatt og at eiendomsoverdragelsen kan finne sted. Deretter sender vi skjøtet og kjøperens pant til elektronisk tinglysning. Vi benytter moderne metoder for å sikre rask og effektiv tinglysning, og holder deg oppdatert gjennom hele prosessen.

Raske oppgjør

Oppgjøret igangsettes når skjøtet er tinglyst. Vi sørger for å innfri eventuelle pantelån som må løses og bekrefter at eiendommen er fri for heftelser som ikke skal følge med i salget. Så snart alt er i orden, utbetales oppgjøret til deg som selger – og kjøperen mottar et heftelsesfritt skjøte.

Trygghet og profesjonalitet

Velger du Megleroppgjøret som din partner kan du være trygg på at både du og kjøperen er i de beste hender. Vårt mål er å gjøre hele prosessen så enkel og problemfri som mulig for deg, samtidig som vi ivaretar dine interesser og beskytter deg mot mulige juridiske utfordringer. Vår ekspertise og kunnskap om gjeldende lover og regler ved eiendomssalg sikrer deg en trygg og profesjonell prosess, underbygget av full bevilgning fra Finanstilsynet.

Dame og mann diskuterer eiendomsprosjekt

Profesjonell aktør?

Er du en profesjonell aktør og for eksempel selger prosjekterte boliger, kan vi bistå deg med hele prosjektet. Sammen med deg går vi da gjennom prosjektet og avklarer nødvendige forhold før vi setter i gang. Er du tidlig ute, kan vi også bistå deg med flere nyttige tjenester, slik som seksjonering, fradeling og stiftelse av realsameier.

Vi hjelper deg der du har behov!