Personvern

Personvernerklæring Megleroppgjøret AS

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. Megleroppgjøret AS er «GDPR-compliant», som betyr at vi bruker mye tid på din sikkerhet og følger det til enhver tid gjeldende lovverk ihht. personvernloven/GDPR.

Alt arbeid med dette er foretatt av ekstern leverandør, Råder GDPR.

Alle personopplysninger vi har om våre kunder er de opplysningene du selv har gitt til oss eller fra offentlige registre. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utføre vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger med noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. Vi beholder ikke dine personopplysninger lengre enn det er behov for. Ønsker du at vi tar vare på dine opplysninger lenger, tar du bare kontakt med oss.

Deler av vårt arbeid gjør at vi må forholde oss til hvitvaskingsloven. I disse tilfeller er vi forpliktet av det offentlige til å hente inn opplysninger om politisk eksponert person (PEP). I listen under er dette opplyst om.

Våre leverandører, dine data og slettetid:

LEVERANDØRDINE DATASLETTETID
Websystemer (PEP)Navn, adresse, fødsels- og personnummer, kontonummer, telefon, e-post, lånenummer, politisk aktivitet, bilde, sivilstand.10 år etter siste handling
Webtop, Stream (PEP)  Navn, adresse, fødsels- og personnummer, kontonummer, telefon, e-post, lånenummer, politisk aktivitet, bilde, sivilstand.10 år etter siste handling
Vitec, next (PEP)  Navn, adresse, fødsels- og personnummer, kontonummer, telefon, e-post, lånenummer, politisk aktivitet, bilde, sivilstand.10 år etter siste handling
Egenerklæring, LandbruksdepartementetNavn, adresse, telefon, e-post, fødsels- og personnummer.10 år etter siste handling
NetsFødsels- og personnummer.Etter endt økt
Office 365Navn, e-post, adresse, kontonummer, fødsels- og personnummer.10 år etter siste handling
FacebookNavn, bilde.2 år
LinkedInNavn, bilde.5 år

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler opp mot disse.

Cookies

Megleroppgjøretbenytter seg ikke av noen cookies som kan identifisere deg som enkeltperson.

Dine rettigheter

Som vår kunde har du rettigheter vedrørende dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse.
Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

  • Rett til å se dine personopplysninger
  • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette
  • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
  • Rett til begrensning. Synes du var har lagret for mye? Si fra, så ser vi på det.
  • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger, så fikser vi det.
  • Rett til å protestere. Si fra hvis du er uenig i hvordan vi bruker dine personopplysninger.
  • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Lenke finner du her:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Har du spørsmål vedrørende noe som har med dine personopplysninger å gjøre, vennligst kontakt: Henrik Aamann Hagebø: henrik@megleroppgjoret.no