Oppdeling av eiendom

Slik gjør du effektiv seksjonering

Ønsker du å dele opp eiendommen din i flere enheter for å øke verdien, skape flere boenheter eller gjøre andre bruksendringer? Eller har dere et eierseksjonssameie der dere vil endre fordelingen av areal eller bruksområde? Da må du seksjonere eller reseksjonere eiendommen din. Vi bistår også flere som ønsker å endre på eksisterende seksjonering (reseksjonering).

Få et skreddersydd tilbud på seksjonering

Gi oss litt grunnleggende informasjon om seksjoneringsprosjektet ditt i skjemaet nedenfor, så vil vi kontakte deg angående veien videre til en vellykket seksjonering!

Dette bør du tenke på:

Krav til nøyaktighet

Seksjonering og reseksjonering er en juridisk og formell prosess som krever søknad til kommunen, vedtekter for sameiet, tegninger av eiendommen og tinglysing av endringene. Dette kan være en komplisert og tidkrevende prosess som stiller krav til nøyaktighet og dokumentasjon.

Vær tidlig ute

Vi anbefaler deg å være tidlig ute, da slike prosesser erfaringsmessig kan dra ut i tid – spesielt for kombinerte eiendommer. Selv om kommuner jobber på ulik måte med dette, er en fellesnevner strenge krav til tegningsmateriell: Tegningsgrunnlaget er noe du selv bør fremskaffe snarest mulig.

Effektive løsninger

Megleroppgjøret har høy kompetanse på seksjonering og reseksjonering. Med vår assistanse sparer du tid, penger og bekymringer når du skal seksjonere eller reseksjonere eiendommen din, og får en søknad som følger alle relevante lover og regler. Vi tar oss av alt det praktiske, slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg. Vi tilbyr elektroniske løsninger som e-signering, e-tinglysing og videokonferanser ved behov, slik at vi kan løse oppdrag uavhengig av geografisk plassering.

Ofte stilte spørsmål og svar

Hva slags oppgjør kan dere håndtere?

Megleroppgjøret håndterer alle former for eiendomsoppgjør, på alle typer boliger, fritidsboliger, landbruk og næringseiendom, inklusive tvangssalg og prosjekt. Vi har også god erfaring med oppgjør av aksjeselskap.

Hvilke meglersystemer håndterer dere?

Vi har lang erfaring med Webmegler, Vitec Next og Webtop Stream, men kan også håndtere andre meglerverktøy.

Har dere et tilfredsstillende internkontrollsystem som inkluderer hvitvasking og GDPR?

Vi har jevnlig gjennomgang og oppdatering av vårt internkontrollsystem for å sikre etterlevelse av gjeldende regelverk og opprettholdelse av god kontroll. Rutiner rundt hvitvasking og GDPR er inkludert i systemet.

Hva inneholder tjenesten og hvilket prisnivå ligger dere på?

Straks eiendomsmegler har oversendt saken til oss elektronisk, vil vi følge opp innbetalinger, foreta tinglysing og oppgjør, og påse at etterarbeidet blir gjennomført innen rimelig tid før vi arkiverer saken. Vi sender dere gjerne et tilbud med en grundigere gjennomgang av rutiner og arbeidsoppgaver, så blir prisen satt etter avtale på servicenivå.

Håndterer dere e-tinglysing og e-signering?

I dag benyttes e-signering og e-tinglysing i de fleste saker. Det er kun unntaksvis at dokumenter signeres og tinglyses manuelt.