Dame og mann er fornøyde med god service

Jakten på det effektive oppgjøret

Når boligen er solgt, er lite like frustrerende som å vente på at betalingen skal tikke inn på konto. Ved bruk av de rette verktøyene er derimot raskere eiendomsoppgjør oppnåelig.

Flere faktorer er avgjørende for hvor raskt et eiendomsoppgjør kan gjennomføres. Manuelle prosesser med dokumenter som kontrakter og andre avtaler som skal signeres, samt skjøter, pantedokumenter og overtakelsesprotokoller gjør det komplisert å holde oversikten og løse ting i riktig rekkefølge. Samtidig skal trygghet og personvern ivaretas.

Med koronapandemien og dens begrensninger for fysiske møter, gjorde digital eiendomshandel sitt inntog for alvor i meglerbransjen. Benyttes de digitale verktøyene riktig, vil de kunne utgjøre betydelig forskjell for hvor hurtig et oppgjør gjennomføres. Hos Megleroppgjøret i Tønsberg, et av landets ledende oppgjørsselskap, er det dog ikke hjelpemidlene alene som står for god fart på oppgjørene.

Gode verktøy og rutiner = effektive eiendomsoppgjør

– Mye handler om å skape et godt kommunikasjonsmiljø, kombinert med effektive verktøy. Med vår mangeårige erfaring har vi tillagt oss gode rutiner som kommer både de som har solgt selv, så vel som utbyggere, meglere og advokater til gode, sier partner og daglig leder Eva Lisa Torkildsen. Hennes oppskrift på effektive eiendomsoppgjør har flere ingredienser, men først og fremst er et tydelig og godt kommunikasjonsmiljø essensielt:

Kommunikasjonsmiljøet etableres

– At partene får en trygg og god dialog ved starten av prosessen er av stor betydning. Da blir det lettere å fjerne usikkerhetsmomenter og få nødvendige svar. I tillegg får partene en god oversikt over hva som skjer videre, sier Torkildsen. Hun anbefaler digital kommunikasjon gjennom e-post eller på Teams om man ønsker effektivitet. Partene er naturligvis velkomne til å møtes i våre trivelige lokaler i Tønsberg – om de ønsker det!

Fleksibilitet med elektroniske løsninger

I et oppgjør er det mange dokumenter som må fylles ut og signeres.

– Er målet å korte ned tiden oppgjøret tar, er elektroniske løsninger veien å gå, sier Torkildsen. Når dokumentene formidles digitalt går det faktisk lettere å få nødvendige svar, da besvarelse er nødvendig for å kunne fullføre dem. Bruk av digitale verktøy gjør prosessen mer fleksibel og effektiv for partene, da de kan fylle inn og signere uten å måtte ta seg fri fra arbeidet.

Tinglysing raskere uten postgang

Torkildsen trekker frem en annen brems for effektiviteten, som er postgangen. Denne har tradisjonelt trukket ut ventetiden for tinglysninger, men slik trenger det ikke lenger være.

«Ved elektronisk tinglysing unngår vi postgangen, slik at tinglysing kan skje på minuttet.»

Eva Lisa Torkildsen, daglig leder og partner i Megleroppgjøret

Megleroppgjørets velprøvde oppgjørsprosess gir deg pengene dine raskere inn på konto når salget er fullført, og sammenliknet med ordinær metode går det normalt på under kvarte tiden.

Ønsker du et effektivt oppgjør? Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi hjelper deg med å oppnå eiendomsoppgjør frie for unødvendige forsinkelser!

Relaterte artikler

Se alle artikler