Megleroppgjøret

Et av Norges største oppgjørsforetak

Megleroppgjøret er et av Norges største
frittstående oppgjørsforetak. Vi løser
våre oppdrag med stolthet, habilitet
og integritet. Vi fremmer faglig
tyngde, er effektive og punktlige,
forutsigbare og liker orden.

medlem av mnef

Medlem av Norges eiendomsmegler forbund.
gasellebedrift 2012 og 2013

Fortsett

Megleroppgjøret

Vi leverer!

Vi leverer dybdekunnskap,
spisskompetanse med solid og
bred erfaring. Dette gjør oss
trygge, effektive og pålitelige
i vårt oppgjørsarbeid.

Fortsett

Megleroppgjøret

Hva leverer vi?

  • Oppgjørstjenester for eiendomsmeglere, utbyggere og private.
  • Skriver/utformer kontrakter og evt gjennomfører kontraktsmøter
  • Gjennomfører tinglysing og oppgjør
  • Seksjonerer/ reseksjonerer eiendom, bistår ved fradeling
    og sammenføying av eiendom

Vi behersker alle ulike it-systemer i bransjen og jobber
på kryss og tvers av disse systemene

Fortsett

Megleroppgjøret

Vi yter individuell rådgivning
og oppfølging, er engasjerte og servicevillige.

For mer informasjon ta kontakt med en av våre
medarbeidere eller skriv en mail til oss og vi tar kontakt:

Fortsett

Ansatte